fb体育app下载官网

产品中心PRODUCT CENTER

攀枝花重烧镁砂

镁砂是生产手工制造的是碱性的砖和不确定耐火装修材料的常规塑料原材料,因用到铜矿石和生产手工制造的技术的各种各种,能够 手工制造出各种各种产品的镁砂。

产品详情

等级

Grade

MgO

(min.)

SiO2

(max.)

CaO

(max.)

Fe2O3

(max.)

AL2O3

(max.)

L.O.I

(max.)

B.D(g/cm3)

(min.)

MS-93

93%

3.5%

1.6%

1.0%

1.2%

0.3%

3.18

MS-92

92%

3.5%

1.6%

1.0%

1.2%

0.3%

3.18

MS-91

91%

4.0%

1.6%

1.1%

1.2%

0.3%

3.18

MS-90

90%

4.0%

2.0%

1.2%

1.2%

0.3%

3.18

关联标示: 重烧镁砂 生产厂家
中国weui网站平台