fb体育app下载官网

产品中心PRODUCT CENTER

哈尔滨重烧镁砂

镁砂是产出偏碱性砖和不判定耐火的原材料的关键物料,因选择矿石种类和产出工艺流程的多种,可以开发出多种質量的镁砂。

产品详情

官阶

Grade

MgO

(min.)

SiO2

(max.)

CaO

(max.)

Fe2O3

(max.)

AL2O3

(max.)

L.O.I

(max.)

B.D(g/cm3)

(min.)

MS-93

93%

3.5%

1.6%

1.0%

1.2%

0.3%

3.18

MS-92

92%

3.5%

1.6%

1.0%

1.2%

0.3%

3.18

MS-91

91%

4.0%

1.6%

1.1%

1.2%

0.3%

3.18

MS-90

90%

4.0%

2.0%

1.2%

1.2%

0.3%

3.18

重要性商品标签: 重烧镁砂 生产厂家
可mui框架系统